Search

Κανονισμός λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας

Με τον όρο "Σχολικός Κανονισμός" εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος "σχολική πειθαρχία" αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου.

Η σχολική κοινότητα είναι μία οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους νέους να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας.

Η δημοκρατική οργάνωση της σχολικής κοινότητας προϋποθέτει κανόνες, όρια, κατανομή ρόλων και ευθυνών, ιεραρχική διάρθρωση της ομάδας.

Κάθε μαθητής είναι μια ξεχωριστή και ανεπανάληπτη προσωπικότητα που δικαιούται να την εκφράζει και να την αναπτύσσει ελεύθερα μέσα στην ομάδα. Επίσης, ο μαθητής δικαιούται να απαιτήσει ατομική αναγνώριση και προσωπική ολοκλήρωση με τους ρυθμούς και τις δικές του δυνατότητες.

Παράλληλα όμως το σχολείο οφείλει να προσέξει την κοινωνική διάσταση του μαθητή ως μέλος της ομάδας. Έτσι καταξιώνεται η προσωπικότητα του μαθητή, αποκτά κοινωνική υπόσταση και καλλιεργεί συλλογική συνείδηση.

Το άτομο καταξιώνεται ως μέλος της ομάδας. Εκεί ζει, αποκτά γνώσεις και πείρα, καλλιεργεί συναισθήματα, αξιοποιεί και χαίρεται ταεπιτεύγματα των άλλων, καταθέτει τα δικά του, ζει από την ομάδα, την υπερασπίζεται και, αν χρειαστεί, είναι πρόθυμος να υποβληθεί σε θυσίες γι' αυτήν.

Το σχολείο λοιπόν, με την αγωγή που προσφέρει, έχει το δύσκολο ρόλο να συμβιβάσει το άτομο με την κοινωνία. Το άτομο έχει το δικαίωμα να απαιτεί σεβασμό και να του δίνεται η δυνατότητα να αναπτύσσει δημιουργικές πρωτοβουλίες.

Δικαιούται δηλαδή ελευθερίας η οποία γεννά ασφάλεια και υπευθυνότητα.

Παράλληλα όμως η κοινωνία νομιμοποιείται να απαιτήσει τη συνεισφορά του ατόμου στην ομαλή λειτουργία της. Αυτό αποτελεί μία μεγάλη δυσκολία στην αγωγή την οποία ασκεί το σχολείο, γιατί οφείλει να συνδυάσει την ελευθερία με την κοινωνική ευθύνη.

Ο Κανονισμός λειτουργίας της σχολικής μονάδας δεν μπορεί να έχει τη μορφή καθηκοντολόγιου. Το ζητούμενο είναι ένας σχολικός κανονισμός που:

 • δε θα θεωρεί τη σχολική πειθαρχία ως αυτοσκοπό αλλά μέσο παιδαγωγικό για την ομαλή σχολική ζωή και την ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε ατόμου
 • θα είναι προσαρμοσμένος στην ιδιαίτερη κατάσταση που προκύπτει κάθε φορά
 • θα σχετίζεται άμεσα με την επικαιρότητα
 • θα έχει δυναμικό χαρακτήρα
 • θα είναι προϊόν συνεργασίας και συναίνεσης μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας
 • θα προϋποθέτει συγκεκριμένους τρόπους και μέσα πειθάρχησης με έμφαση στην πρόληψη και όχι στη θεραπεία
 • θα αφήνει περιθώρια για αυτόνομη λειτουργία των μαθητών
 • θα προάγει την προσαρμογή και την υπευθυνότητα
 • θα περιέχει λογικές, γενικά αποδεκτές, κατανοήσιμες και εφαρμόσιμες διατάξεις

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας είναι εναρμονισμένος με τη Σχολική Νομοθεσία και συγκεκριμένα με το Νόμο υπ?αριθμ. 1566/1985 περί Δομής και Λειτουργίας  της Πρωτοβάθμας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλων Διατάξεων και το Προεδρικό Διάταγμα 201/1998 περί Οργάνωσης και Λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων.

Έρχεται ως εκ τούτου ο παρών Σχολικός Κανονισμός να καθορίσει με ακρίβεια τις αρχές, τους σκοπούς και τους στόχους του Δημοτικού Σχολείου μας, τις μεθόδους με τις οποίες επιδιώκουμε να τα πραγματοποιήσουμε καθώς και τα θέματα που έχουν σχέση με τους Εκπαιδευτικούς, τους Μαθητές και τις Μαθήτριες, τους Γονείς και τους Κηδεμόνες.

Στις διαπροσωπικές μας σχέσεις όπως ακριβώς και στις σχέσεις μέσα στην οικογένεια μπορούμε να αναδεικνύουμε τα θετικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας. Απο τη πλευρά μας ως Σύλλογος Διδασκόντων βοηθάμε να αναπτυχθούν οι σχέσεις μας όταν:

 • διαμορφώνουμε τη δική μας άποψη και γνώμη και είμαστε έτοιμοι να σκεφτούμε και να αναλάβουμε δράση
 • αντιμετωπίζουμε κατάματα την πραγματικότητα
 • απολαμβάνουμε τις ανθρώπινες σχέσεις και μπορούμε να δημιουργούμε συναισθηματικούς δεσμούς
 • δείχνουμε ενδιαφερον για όσα συμβαίνουν γύρω μας και αναλαμβάνουμε τις υποχρεώσεις μας
 • σεβόμαστε τα δικαιώματα και τις ιδέες των άλλων
 • διαμορφώνουμε το χαρακτήρα μας με βάση τις αξίες που έχουμε δεχτεί
 • είμαστε ευέλικτοι στις διάφορες καταστάσεις και μπορούμε να αλλάζουμε και να προσαρμοζόμαστε
 • αντιμετωπίζουμε τη ζωή με αισιοδοξία και καλή διάθεση
 • δίνουμε έμφαση στο διάλογο και τη συνεννόηση ως μέσα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης

Παρουσιάζοντας καθημερινά και καταθέτοντας με τέτοιο τρόπο την προσωπική μας ύπαρξη ενώπιον και ανάμεσα στους Μαθητές μας τους εμπνέουμε και τους διαπαιδαγωγούμε.

Φοίτηση και Σχολική Ζωή

Έναρξη ημερήσιου προγράμματος-προσέλευση μαθητών

Το καθημερινό ημερήσιο σχολικό πρόγραμμα αρχίζει στις 8.00 με την προσέλευση των μαθητών στο χώρο του σχολείου. Οι υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί εφημερίας υποδέχονται τους μαθητές στις καγκελόπορτες των οδών Στασινοπούλου-Θαλή Μιλήσιου και οι Γονείς?συνοδοί αποχωρούν.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου της προσέλευσης των μαθητών (8.00-8.10) δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στο χώρο του σχολείου κανείς άλλος εκτός των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Στις 8.10, μετά το ηχητικό σήμα (κουδούνι), με ευθύνη των Εκπαιδευτικών εφημερίας κλείνουν οι είσοδοι.

Οι μαθητές συγκεντρώνονται κατά τμήματα στον προκαθορισμένο χώρο και τα τμήματα επιτηρούν οι Διδάσκοντες σε αυτά την 1η διδακτική ώρα.

Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων η Διευθύντρια του σχολείου, η Υποδιευθύντρια ή μέλος του Συλλόγου Διδασκόντων προβαίνει σε πιθανές ανακοινώσεις-οδηγίες που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και την μαθητική ζωή της συγκεκριμένης μέρας ή και σε γενικότερα θέματα.

Μετά το πέρας της συγκέντρωσης οι μαθητές κατά τμήματα και οργανωμένα κατευθύνονται στις αίθουσές τους συνοδεία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την 1η ώρα.

ΠΔ 201/98 (ΦΕΚ 161 τ. Α΄), άρθρο 13, παρ. 5, εδάφ. α και β και παρ. 10, εδαφ. δ.

Οι μαθητές/τριες πρέπει να προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα. Κάθε αδικαιολόγητη καθυστερημένη προσέλευση δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του σχολείου και εγείρει θέματα υπευθυνότητας του μαθητή.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. θέματα υγείας, επίσκεψη σε γιατρό), θα πρέπει να ενημερώνεται έγκαιρα η Διεύθυνση του Σχολείου τηλεφωνικά. Στις περιπτώσεις αυτές η προσέλευση του μαθητή/της μαθήτριας που αργοπόρησε είναι δυνατό να γίνει μόνο κατά τη διάρκεια του πρώτου διαλείμματος, δηλαδή μεταξύ 9.40-10.00 πμ., όπου ανοίγουν τις εισόδους οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί.

Απουσίες μαθητών

Η φοίτηση των μαθητών καταγράφεται σε καθημερινή βάση από τον εκπαιδευτικό της τάξης, (ΠΔ 201/98, άρθρο 11, παρ. 2, εδαφ.α) στο πλαίσιο της επικοινωνίας σχολείου - οικογένειας.

Οι απουσίες καταχωρούνται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων ??my school?? του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Κανόνες συμπεριφοράς και διαγωγή μαθητών

Βασικές αρχές

Άμεσος αντικειμενικός σκοπός των κανόνων συμπεριφοράς είναι η εξασφάλιση της τάξης, ώστε να διεξάγεται απρόσκοπτα η σχολική εργασία. Απώτερος στόχος είναι να βοηθηθούν οι μαθητές να αποκτήσουν υπευθυνότητα, αυτοπειθαρχία και σεβασμό προς τους κανόνες της σχολικής ζωής.

Γενικοί κανόνες

Κατά την παραμονή τους στο Σχολείο οι μαθητές οφείλουν να σέβονται, να υπακούουν και να συνεννοούνται με τους διδάσκοντες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανόνων κοσμιότητας, τον κανονισμό του Σχολείου και τους νόμους της Πολιτείας.

Είναι προφανές ότι η εφαρμογή των αρχών αυτών ισχύει και κατά τη μετάβαση των μαθητών από και προς το Σχολείο με τα μισθωμένα λεωφορεία κατά τη διάρκεια των εκδρομών, περιπάτων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και, γενικά, σε κάθε περίπτωση που οι μαθητές λειτουργούν με αυτή τους την ιδιότητα.

Ιδιαίτερα σοβαρά παραπτώματα

Το Σχολείο μας θεωρεί τα παρακάτω παραπτώματα των μαθητών ως σοβαρές παραβάσεις του εσωτερικού κανονισμού και τα αντιμετωπίζει αναλόγως:

α.Κατοχή στο σχολείο οποιουδήποτε επικίνδυνου οργάνου ή απαγορευμένης ουσίας.

β.Μερική ή ολική ζημιά περιουσιακού στοιχείου του Σχολείου, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο.

γ.Καταστροφή ή κλοπή ατομικής περιουσίας μαθητή.

δ.Κάθε ηθελημένη ενέργεια που έχει ως σκοπό ή συνέπεια τη διατάραξη της τάξης ή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο χώρο του Σχολείου.

Συμπεριφορά στην τάξη

 • Με την είσοδό τους στην αίθουσα οι μαθητές πρέπει να κάθονται στα θρανία τους με τη διάταξη που έχει ορίσει ο δάσκαλος της τάξης.
 • Για να μετακινηθούν οι μαθητές μέσα στην αίθουσα για οποιονδήποτε λόγο ή για να απουσιάσουν, ζητούν άδεια από τον διδάσκοντα.
 • Η αυθάδεια και οι αντιρρήσεις που διατυπώνονται με αγένεια θεωρούνται κακή συμπεριφορά.
 • Είναι όλοι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του πίνακα, των θρανίων και γενικά της αίθουσας. Ειδικότερα στο προαύλιο, στους διαδρόμους και στις τάξεις χρησιμοποιούν για τα σκουπίδια τους τους κάδους απορριμμάτων.
 • Το φιλικό κλίμα μέσα στην τάξη είναι επιθυμία όλων. Δεν πρέπει όμως οι μαθητές να ξεπερνούν τα όρια της ευπρέπειας. Για να μιλήσει κάποιος μαθητής στην τάξη, σηκώνει το χέρι και περιμένει να του δοθεί ο λόγος.
 • Το μάθημα τελειώνει με το χτύπημα του κουδουνιού, αλλά παραμένουν όλοι οι μαθητές στις θέσεις τους, ωσότου δώσει την άδεια ο διδάσκοντας. Τότε βγαίνουν από την αίθουσα με τάξη.
 • Όπου επιβάλλεται η μετακίνηση των μαθητών για τη διδασκαλία άλλου γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, οι μαθητές πρέπει να κινούνται στους διαδρόμους ήσυχα και περπατώντας χωρίς να ενοχλούν τη διεξαγωγή του μαθήματος στα υπόλοιπα τμήματα.

Συμπεριφορά στα διαλείμματα

 •      Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων όλοι οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο. Η παραμονή στις αίθουσες κατά τη διάρκεια του διαλείμματος εγκυμονεί κινδύνους για την προσωπική τους ασφάλεια (π.χ. σεισμός).
 • Μετακινούνται ως το προαύλιο περπατώντας. Αν πρόκειται να κατέβουν ή να ανέβουν σκάλες, το κάνουν με προσοχή και από δεξιά κρατώντας την κουπαστή της σκάλας, όποτε είναι εφικτό. Οι αίθουσες παραμένουν άδειες, για να αερίζονται.
 • Σε περιπτώσεις που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την έξοδο στο προαύλιο κατά την ώρα του διαλείμματος, οι μαθητές παραμένουν στο χώρο του ισόγειου και του θεάτρου σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης και των εφημερευόντων Δασκάλων. Στο χώρο αυτό κινούνται με ηρεμία, δεν τρέχουν ούτε φωνάζουν.
 • Κατά την ώρα του διαλείμματος τα παιδιά μπορούν να γευματίσουν τρόφιμα που φέρνουν από το σπίτι τους ή αγοράζουν από το κυλικείο. Στο κυλικείο του Σχολείου μας υπάρχουν μόνο τα εγκεκριμένα είδη από το Υπουργείο Παιδείας.
 • Στη λήξη του διαλείμματος οι μαθητές/τριες παρατάσσονται κατά τμήμα και οδηγούνται από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς οργανωμένα στις αίθουσες διδασκαλίας.
 • Κατά την ώρα των διαλειμμάτων ορίζονται εφημερεύοντες Δάσκαλοι από το Σύλλογο Διδασκόντων, οι οποίοι έχουν την ευθύνη της επιτήρησης και της μέριμνας για την προστασία και τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών.

         Π.Δ 201/98 παρ. 2, εδάφ. α, του άρθρου 13 (ΦΕΚ 161, τ. Α΄)

Επιπλέον ορίζονται επιμελητές δύο μαθητές/τριες της Ε? τάξης και δύο της Στ΄τάξης σε συνεργασία με τους δασκάλους των αντίστοιχων τμημάτων των τάξεων. Οι μαθητές αυτοί αναλαμβάνουν την ευθύνη να παραμένουν στον ισόγειο χώρο του Κτιρίου και συγκεκριμένα στα δυο κλιμακοστάσια. Είναι αρμοδιότητά τους να συνοδεύουν τους μαθητές που είναι απαραίτητο κατά την ώρα του διαλείμματος να ανέλθουν στους ορόφους. Επίσης είναι αρμόδιοι να υπενθυμίζουν στους μαθητές που χωρίς άδεια βρίσκονται εντός του κτιρίου κι επιχειρούν να ανέλθουν από το κλιμακοστάσιο στους ορόφους να εξέλθουν.

παρ. 2, εδάφ. ι, του άρθρου 13, του Π.Δ 201/98 (ΦΕΚ 161, τ. Α΄) και 2η Πράξη/09-09-2016 του Συλλόγου Διδασκόντων του 12ου Δ.Σ. Ν. Σμύρνης.

Τα διάφορα προβλήματα συμπεριφοράς αποτελούν αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας μεταξύ της Διεύθυνσης και των Εκπαιδευτικών με τους Γονείς και με τους Σχολικούς Συμβούλους, για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος.

Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού. παρ. 8, του άρθρου 13, του Π.Δ 201/98 (ΦΕΚ 161, τ. Α΄)

Για οποιοδήποτε παιδαγωγικό ή μαθησιακό θέμα μπορείτε να απευθύνεστε στον εκπαιδευτικό της τάξης ή της ειδικότητας και αν είναι αναγκαίο να ενημερώνεται και η Διεύθυνση του Σχολείου.

Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής εντός σχολικού ωραρίου

Οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται να έχουν τις απαραίτητες ιατρικές ή φαρμακευτικές γνώσεις, ώστε να συνεισφέρουν με εξειδικευμένες πράξεις (χορήγηση φαρμάκου από το στόμα, ή σε ενέσιμη μορφή) σε ειδικού τύπου ασθένειες των μαθητών (εφηβικός ζαχαρώδης διαβήτης, επιληπτικές κρίσεις κ.ά) αλλά και σε εποχιακές ιώσεις.

Για το λόγο αυτό, σε περιπτώσεις που απαιτείται φαρμακευτική αγωγή, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, οφείλουν να αιτούνται την άδεια της Διεύθυνσης προκειμένου να εισέρχονται οι ίδιοι, ή άλλο πρόσωπο το οποίο θα υποδείξουν σχετικά, στο χώρο του σχολείου, ώστε να τη χορηγήσουν. Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ασφάλεια μαθητών

Με σκοπό να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών και να αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος τους από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που δεν έχουν καμία σχέση με τη λειτουργία του, στην με αριθμ. 2368/Γ2/9-1-2007 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αναφέρονται τα εξής:

        

 • Οι πόρτες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Σχολείου.
 • Η αποχώρηση των μαθητών πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου της τάξης και συγκεκριμένα στη 13.15 για το πρωινό ωράριο και στις 15.00 ή 16.00 (σύμφωνα με τη γραπτή δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα) για το ολοήμερο πρόγραμμα. Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών να είναι συνεπείς στο ωράριο αποχώρησης και να διευκολύνουν τους εφημερεύοντες στο έργο τους. Τυχόν καθυστερήσεις φέρνουν σε δύσκολη θέση μαθητές κι εκπαιδευτικούς.
 • Οι μαθητές/μαθήτριες που αποχωρούν ασυνόδευτοι/ες από το Σχολείο πρέπει να έχουν προσκομίσει τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση των γονέων τους.
 • Αποχώρηση μαθητή από το σχολείο πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά του (ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη  γονέων ή κηδεμόνων, εξασφάλιση συνοδείας μαθητών με ευθύνη των γονέων). Στις περιπτώσεις αυτές ο συνοδός του μαθητή αναγράφει τα στοιχεία του και υπογράφει σε ειδικό έντυπο, που τηρείται στο γραφείο της Διεύθυνσης, πριν την έκτακτη αποχώρηση του μαθητή.

Σε περίπτωση που ο μαθητής/η μαθήτρια είναι άρρωστος/η, βήχει έχει πυρετό και άλλα σοβαρά συμπτώματα είναι εύλογο να παραμείνει στο σπίτι για ανάρρωση. Με τον τρόπο αυτό επιδεικνύεται συνολικά υπευθυνότητα για την υγεία του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού του Σχολείου. Είναι απαραίτητο οι γονείς του μαθητή που απουσιάζει να ενημερώνουν το Σχολείο, έστω κι αν απουσιάζει μόνο μία ημέρα.

Κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου απαγορεύεται τα παιδιά να φέρνουν και να παίζουν με μπάλες για λόγους ασφαλείας.

Μπορούν να παίζουν μόνο με αφρώδεις μπάλες που τους παρέχει το σχολείο.

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου. Το ίδιο ισχύει και κατά τη διάρκεια σχολικών δραστηριοτήτων εντός ή εκτός του Σχολείου.

Συνεργασία Σχολείου-Γονέων

Το Σχολείο μας αποδίδει εξαιρετική βαρύτητα στο ρόλο της συνεργασίας Σχολείου-Οικογένειας.

Θεωρεί σημαντική την παρουσία και των δυο γονέων στις παιδαγωγικές συναντήσεις που οργανώνει το Σχολείο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Εκπαιδευτικοί και Γονείς έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν και να ενημερωθούν για την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών σε όλους τους τομείς.

Οι Γονείς είναι καλό να συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς μόνο κατά τις συγκεκριμένες αυτές συναντήσεις ή κατόπιν συνεννοήσεως. Διαφορετικά οι Εκπαιδευτικοί θα χρειαστεί να παραβλέψουν κάποια άλλη εργασία που έχουν εκείνη την ώρα (διόρθωση, επιτήρηση αυλής- διαδρόμων κ.ά.).

Επίσης δεν επιτρέπεται η άνοδος ή η είσοδος των Γονέων στις τάξεις την ώρα του διαλείμματος ή του μαθήματος.

Είναι δυνατό, κατά την συναναστροφή τους με τους συνομηλίκους τους, τα παιδιά να αντιμετωπίσουν διαφωνίες κι εντάσεις. Ίσως φανεί πολύ δελεαστικό για τους ενηλίκους, γονείς κι εκπαιδευτικούς, να παρέμβουν. Με αυτόν τον τρόπο όμως, δε δίνεται η αίσθηση στους μαθητές που διαφωνούν ή συγκρούονται ότι βρίσκονται σε σχέση μεταξύ τους που μπορούν άμεσα με συμπεριφορές και πρωτοβουλίες τους να επηρεάσουν. Επίσης αίρεται η βεβαιότητα στους μαθητές ότι το ενήλικο περιβάλλον τους, εκπαιδευτικοί και γονείς, τους θεωρεί άξιους εμπιστοσύνης, ώστε να βρεθεί λύση κοινής αποδοχής.

Αυτοί οι παράγοντες δεν προάγουν την ωρίμανση της προσωπικότητας των μαθητών και δεν καλλιεργούν δεξιότητες αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης. Δεν προάγει επιπλέον τις διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών, αφού διαρκώς τοποθετεί ενδιάμεσους μεσολαβητές από το ενήλικο περιβάλλον.

Γι? αυτό το λόγο οι Γονείς δεν παρεμβαίνουν στις διαφωνίες των μαθητών, τουλάχιστον στο χώρο του Σχολείου. Συνεργάζονται όμως με το Σχολείο και ενημερώνουν τους Εκπαιδευτικούς.

Με κατάλληλους παιδαγωγικούς χειρισμούς κι εποπτεία οι Εκπαιδευτικοί για τις υποθέσεις διαφωνιών και συγκρούσεων μεταξύ μαθητών στο Σχολείο παρακολουθούν, καταγράφουν, εφαρμόζουν ειδικά προγράμματα και κατάλληλες μεθόδους αντλώντας από την επιστήμη τους. Παρεμβαίνουν δε, όταν κρίνεται σκόπιμο.

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη και η λειτουργία της αποτελούν μέρος του άτυπου παιδαγωγικού προγράμματος του Δημοτικού Σχολείου και εξυπηρετεί τους μαθητές μας.

Ο χαρακτήρας της βιβλιοθήκης

Η Σχολική Βιβλιοθήκη αποτελεί ουσιαστική υποδομή για τη στήριξη της εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας του σχολείου.

Η Σχολική Βιβλιοθήκη:

   1. Υποστηρίζει πληροφοριακά και τεχνολογικά τις εκπαιδευτικές και μαθησιακές ανάγκες του σχολείου
   2. Λειτουργεί ως το τεχνολογικό κέντρο του σχολείου.
   3. Είναι μαθησιακός και όχι αποθηκευτικός χώρος.
   4. Αναπτύσσει τις δεξιότητες των μαθητών στην ανεύρεση, αξιολόγηση και σύνθεση της πληροφορίας.
   5. Προάγει την αγάπη για την ανάγνωση
   6. Υποστηρίζει την Ερευνητική/Βιωματική Μάθηση.

 Οι κύριοι στόχοι της είναι η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και της σπουδαιότητας του διαβάσματος στους μαθητές μας. Με τη χρήση της Βιβλιοθήκης οι μαθητές επιπλέον εξοικειώνονται με τη διαδικασία του δανεισμού και εκπαιδεύονται να διατηρούν σε καλή κατάσταση κάτι που δεν είναι δικό τους.

Οι μαθητές μας έχουν την ευκαιρία να δανείζονται ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία.

Η Βιβλιοθήκη περιμένει τους μαθητές μας για ένα ταξίδι στον κόσμο της γνώσης, της εξερεύνησης, της φαντασίας και της διασκέδασης...

 

 

επιτεύγματα των άλλων, καταθέτει τα δικά του, ζει από την ομάδα, την υπερασπίζεται και, αν χρειαστεί, είναι πρόθυμος να υποβληθεί σε θυσίες γι' αυτήν.

Το σχολείο λοιπόν, με την αγωγή που προσφέρει, έχει το δύσκολο ρόλο να συμβιβάσει το άτομο με την κοινωνία. Το άτομο έχει το δικαίωμα να απαιτεί σεβασμό και να του δίνεται η δυνατότητα να αναπτύσσει δημιουργικές πρωτοβουλίες.

Δικαιούται δηλαδή ελευθερίας η οποία γεννά ασφάλεια και υπευθυνότητα.

Παράλληλα όμως η κοινωνία νομιμοποιείται να απαιτήσει τη συνεισφορά του ατόμου στην ομαλή λειτουργία της. Αυτό αποτελεί μία μεγάλη δυσκολία στην αγωγή την οποία ασκεί το harakas.jpgσχολείο, γιατί οφείλει να συνδυάσει την ελευθερία με την κοινωνική ευθύνη.

Ο Κανονισμός λειτουργίας της σχολικής μονάδας δεν μπορεί να έχει τη μορφή καθηκοντολόγιου. Το ζητούμενο είναι ένας σχολικός κανονισμός που:

?  δε θα θεωρεί τη σχολική πειθαρχία ως αυτοσκοπό αλλά μέσο παιδαγωγικό για την ομαλή σχολική ζωή και την ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε ατόμου

?  θα είναι προσαρμοσμένος στην ιδιαίτερη κατάσταση που προκύπτει κάθε φορά

?  θα σχετίζεται άμεσα με την επικαιρότητα

?  θα έχει δυναμικό χαρακτήρα

?  θα είναι προϊόν συνεργασίας και συναίνεσης μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας

?  θα προϋποθέτει συγκεκριμένους τρόπους και μέσα πειθάρχησης με έμφαση στην πρόληψη και όχι στη θεραπεία

?  θα αφήνει περιθώρια για αυτόνομη λειτουργία των μαθητών

?  θα προάγει την προσαρμογή και την υπευθυνότητα

?  θα περιέχει λογικές, γενικά αποδεκτές, κατανοήσιμες και εφαρμόσιμες διατάξεις

 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας είναι εναρμονισμένος με τη Σχολική Νομοθεσία και συγκεκριμένα με το Νόμο υπ?αριθμ. 1566/1985 περί Δομής και Λειτουργίας  της Πρωτοβάθμας και Δευτεροβάθμιας