ΠΡΩΙΝΟ ΤΜΗΜΑ

 ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ                  
07:55-08-10 15' Υποδοχή μαθητών
08:10-09:40  90' 1η-2η ώρα
09:40-10:00  20' 1ο διάλειμμα
10:00-11:30 90' 3η-4η ώρα
11:30-11:45 15' 2ο διάλειμμα
11:45-12:25 40' 5η ώρα
12:25-12:35 10' 3ο διάλειμμα
12:35-13:15 40' 6η ώρα
13:15-13:25 10' 4ο διαλειμμα
13:25-14:00 35' 7η ώρα
14:00-14:05 5' Αποχώρηση μαθητών

 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
14:05-14:40 35' Φαγητό-χαλάρωση
14:40-14:50 10' διάλειμμα
14:50-15:30 40' 1η ώρα
15:30-15:40 10' διάλειμμα - 1η αποχώρηση
15:40-16:15 35' 2η ώρα

Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 12 Δεκέμβριος 2012 23:18 )